Matushri Kanbai Lalbai & Motibai Lohana Kanyashala & Balikagruh's

B.L. Amlani College of Commerce & Economics M.R. Nathwani College of Arts

Non-Teaching Staff

Sr.no Department of Commerce & Management
1 Mrs. Dipti Sapte
2 Mrs. Pratiksha Surve
3 Mr. Vicky Patil
4 Mr. Prakash Kamble
5 Mrs. Sharmila Kapse
6

Mr. Rakesh Parmar

7

Mr. Sahil Mali

Copyright 2017 B. L. Amlani College All Rights Reserved